شرایط و نحوۀ پذیرش اثر برای بررسی در موسسه فرهنگی هنری هـ

موسسه فرهنگی هنری هـ در زمینۀ داستان، شعر، مذهبی، آموزشی و … ( برای سنین مختلف) اثر را برای بررسی می‌پذیرد.

·        این موسسه با هزینۀ مؤلف یا مترجم کتاب چاپ نمی‌کند.

·        اثری که در مؤسسۀ انتشاراتی دیگری در حال بررسی باشد، برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.

·        در مورد آثار ترجمه شده، باید نسخۀ اصلی کتاب نیز ارائه شود.

·        برای بررسی اثر،  مشخصات خود را در همین صفحه وارد کرده و اثر را بارگذاری کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد.

·        زمان تقریبی بررسی 90 روز کاری است.

موسسه فرهنگی هنری هـ برای پذیرش آثار، بر اساس سیاست گذاری خود تصمیم می‌گیرد. پذیرفته نشدن اثر به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و موسسه خود را ملزوم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمی‌داند.

لازم به توضیح است ارسال اثر فقط برای بررسی است و هیچ‌گونه تعهدی برای موسسه ایجاد نمی‌کند.

1مشخصات متن اصلی
2مشحصات متن ترجمه
(داستان، علمی و...)
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.